Praha - Malá Strana, kostel sv. Mikuláše

Widok na kościół od pn.-zach.Po środku Małostrańskiego rynku wznosi się kościół św. Mikołaja, uchodzący za jedną z piękniejszych świątyń barokowych w Europie. Zbudowany został dla zakonu jezuitów na miejscu gotyckiego kościoła z XIII w. W latach 1703-11 wzniesiono korpus według projektu architekta Christopha Dientzenhofera, który jest także twórcą okazałej fasady, ukończonej w 1717 r. Dalsze prace prowadził w latach 1737-52 jego syn, najwybitniejszy architekt czeskiego baroku Kilian Ignaz Dientzenhofer, który zaprojektował wschodnią cześć kościoła ze wspaniałą kopułą. W latach 1751-56 Anselm Lurago wzniósł smukłą dzwonnicę. Powstała budowla o jednej nawie ujętej po obu stronach rzędami kaplic, nad którymi mieszczą się empory. Po obu stronach chóru muzycznego znajdują się dwie duże kaplice, jedna eliptyczna, druga o planie przenikających się elips. Owalna część prezbiterialna zamknięta jest z trzech stron eliptycznymi apsydami i nakryta potężną kopułą o średnicy 20 m i wysokości 79 m wraz z latarnią. Bęben kopuły przepruwa osiem wielkich okien oświetlających wnętrze, co jeszcze potęguje wrażenie wywołane bogactwem wystroju świątyni. Monumentalna fasada zachodnia  o falistej linii została rozczłonkowana pilastrami i kolumnami a jej kondygnacje przedzielone zostały wydatnymi gzymsami. W zwieńczeniu znajduje się nisza z posągiem św. Mikołaja nakryta przyczółkiem. Bogata jest też ośmioosiowa elewacja południowa oraz wschodnia elewacja, z której wyrasta 79 m dzwonnica.  Wnętrze rozczłonkowane jest pilastrami i kolumnami pokrytymi imitacją marmuru, na ich cokołach ustawione zostały późnobarokowe złocone rzeźby Ojców Kościoła wykonane przez Ignaca Frantiska Platzera, który jest też autorem rzeźby św. Mikołaja umieszczonej w ołtarzu głównym. Ściany kościoła zdobi monumentalna polichromia namalowana przez F.X. Balka, J. Hagera, J. Kramolína. We wnętrzu znajduje się wiele późnobarokowych ołtarzy z obrazami z tego samego czasu. Również późnobarokowa jest ambona, która pochodzi z 1765 r. i pokryta jest rzeźbami R.J. Prachnera i P. Prachnera. Stacje Męki Pańskiej namalował najwybitniejszy malarz czeski XVII w. Karel Škréta. Natomiast na wykonanych w latach 1745-46 przez T. Schwarza organach koncertował w 1787 r. Wolfgang Amadeusz Mozart.

Tekst umieszczony 27.10.2007
Fotografie z wnętrza kościoła pochodzą z Wikipedii.

LITERATURA

Georgijewska E., Artystyczne stolice świata. Praga, Warszawa 1977
Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986