Praha - Malá Strana, Kostel Panny Marie Matky Ustavičné pomoci a sv. Kajetána

Lokalizacja: Praga - Mala Strana, Nerudova 247/22 (50.088724, 14.399778)
Budowa: 1691 - 1717
Architekt: Guarino Guarini, Blažej Santini-Aichel
Styl: barokowy

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1691-1717 dla zakonu teatynów. Autorem projektu był przypuszczalnie rzymski architekt Guarino Guarini a prace budowlane prowadził inny włoski architekt Giovanni Domenico Orsi. Autorem fasady jest Blažej Santini-Aichel, który jest także autorem fasady kościoła. Klasztor teatynów został zlikwidowany w 1789 r. W 1869 r. kościół został przekazany redemptorystom, którzy nadali kościołowi dzisiejsze wezwanie

ARCHITEKTURA. Barokowy kościół zbudowany na planie krzyża greckiego, złożony jest z nawy, kaplic bocznych w formie ramion transeptu oraz zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Fasada dwukondygnacjowa, trójosiowa, podzielona pilastrami i przedzielona wydatnym gzymsem. W dolnej kondygnacji na osi portal wejściowy, w górnej kondygnacji duże okno zamknięte łukiem odcinkowym, całość wieńczy półkolisty naczółek, ujęty obeliskami. Elewacje boczne o podziałach ramowych, przebite są dużymi oknami zamkniętymi łukami odcinkowymi. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe. Wewnątrz ściany opięte są pilastrami wspierającymi wydatny obiegający gzyms. Nad skrzyżowaniem naw wznosi się kopuła, nad nawą główną, prezbiterium i kaplicami bocznymi sklepienia kolebkowe z lunetami na gurtach.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest przeważnie barokowe i pochodzi z początku XVIII w. Składają się na nie ołtarze i ambona, które ozdobione są bogatą dekoracją rzeźbiarską. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Chrystusa Zbawiciela, namalowany przez Josefa Mathausera w 1899 r. Rzeźby ołtarzowe śś. Jana Nepomucena i Norberta wykonał rzeźbiarz Matěj Václav Jäckel w 2. ćwierci XVIII w. We wnękach przy ołtarzu ustawione są posągi śś. Piotra i Pawła wykonane przed 1728 r. przez Karela Josefa Hiernle. W jednym z lewych ołtarzy bocznych umieszczony jest obraz Ukazania się Świętego Krzyża św. Kajetanowi, namalowany po 1704 r. przez znanego austriackiego malarza Johanna Michaela Rottmayra. Rokokowa ambona jest dziełem Richarda Jiřího Prachnera.

LITERATURA

Kroh A., Praga. Przewodnik, wyd. Rewasz 2007
Strona internetowa: http://www.svatykajetan.cz/kostel/ (dostęp 14.01.2020)