Praha - Malá Strana, kostel svatého Josefa

Lokalizacja: Praga-Mała Strana, Josefská 43/4 (50.088283, 14.405955)
Budowa: 1687-93
Architekt:  Abraham di Parigi
Styl: barok

HISTORIA. Decyzja o budowie kościoła karmelitanek bosych na Malej Stranie zapadła w latach 60-tych XVII w. Na skutek różnych problemów świątynię wzniesiono dopiero w latach 1687-1693. Autorem projektu był Abraham di Parigi a pracami budowlanymi kierował Johann Ross.  Kościół pozostawał w rękach karmelitanek do 1782 r. Zastąpiły je siostry Loreto, zwane tez angielskimi pannami, które opiekowały się kościołem do 1920 r.

ARCHITEKTURA. Kościół składa się eliptycznej nawy i krótkiego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. Nawa nakryta jest eliptyczną kopułą, skrytą pod skrzyżowanym dachem czterospadowym z wydatną cebulastą wieżyczką na sygnaturę. Dwukondygnacjowa fasada podzielona jest zdwojonymi pilastrami i kolumnami, wspierającymi, wydatne przełamujące się belkowanie. W środkowej części dolnej kondygnacji znajduje się portal wejściowy, duże okno oraz herb z austriackim orłem cesarskim i insygniami cesarza Leopolda I. Środkowa część górnej kondygnacji ujęta jest spływami wolutowymi a nad wolutami ustawione są posągi świętych niewiast m.in. św. Teresy z Avilla. Po środku górnej kondygnacji nad eliptycznym oknem znajduje się półkolista wnęka z rzeźbą św. Józefa, wykonaną przez Matěja Václava Jäckela. Fasadę wieńczy trójkątny szczyt. Wewnątrz kościoła ściany rozczłonkowane są parami kolumn, wspierających wydatny gzyms, obiegający eliptyczną nawę. Między kolumnami rozmieszczone są półkoliste wnęki mieszczące ołtarze.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest utrzymane w stylu dojrzałego baroku. Składają się na nie ołtarze ozdobione obrazami i rzeźbami oraz ławy i ambona. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Święta Rodzina namalowany przez Petera Brandla, wybitnego malarza czeskiego baroku. Ołtarz ten zdobią też rzeźby św. Jana Bożego i św. Marii Magdaleny Pazzi wykonane przez Matěja Václava Jäckela. W jednym z bocznych ołtarzu umieszczony jest inny obraz Petera Brandla Wizja św. Teresy z Avila z 1697 r.

LITERATURA

Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986
Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013
Strona internetowa: www.hrady.cz