Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
wachock Wąchock, kościół NMP i św. Floriana, cystersów. Kościół i klasztor cystersów w Wąchocku należą do najlepiej zachowanych zabytków romańskich w Polsce. Fundacji opactwa dokonał w 1179 r. biskup krakowski Gedko a cystersi przybyli z burgundzkiego Morimond. Kościół i zabudowania klasztorne powstały zapewne w 1. połowie XIII w. i przetrwały do naszych czasów w stanie zbliżonym do pierwotnego. Nie znaczy to, że w kolejnych wiekach nic się nie zmieniło. W XV w. podwyższono szczyty kościoła, w XVI w. dobudowano kaplicę od północy, w XVIII w. zbudowano sygnaturkę ... więcej
lubiin Lubin, kościół MB Częstochowskiej. Obecny kościół został wzniesiony w kilku etapach. W XIV w. zbudowano halowy korpus. W latach 1460-1465 budowniczy Nicolas Hoferichter dobudował nawę południową, wykonał zamknięcie prezbiterium oraz przekształcił kościół w bazylikę. Budowę kościoła ukończono w 1511 r. ale w XVI i XVII w. wzniesiono jeszcze kilka kaplic. Gotycki o układzie bazylikowym, złożony z trójnawowego, trójprzęsłowego korpusu nawowego oraz dwuprzęsłowego wielobocznie zamkniętego prezbiterium. Do prezbiterium od południa dostawiona ... więcej
Nowe zdjęcia
z wnętrza katedry łacińskiej we Lwowie
 lwow1  lwow3  lwow4  lwow5  lwow2
warszawa zbawiciela Warszawa, kościół Najświętszego Zbawiciela. Ważnym wydarzeniem w dziedzinie budownictwa sakralnego Warszawy był rozpisany w 1900 r. konkurs na budowę kościoła Zbawiciela. Zwyciężył Stefan Szyller, który zaprojektował świątynię w stylu neogotyckim. Jednak do realizacji wybrano projekt przedstawiony przez Józefa Piusa-Dziekońskiego, który otrzymał II nagrodę w konkursie. Prace budowlane rozpoczęły sie w 1901 r. i trwały aż do 1927 r. Jednak kościół częściowo udostępniono wiernym już w 1903 r. a samą parafię erygowano w 1911 r. W 1939 r. kościół poważnie ucierpiał w wyniku ... więcej
wien peterskirche Wiedeń, kościół św. Piotra. Legenda mówi, że pierwszy kościół na tym miejscu fundował Karol Wielki. W średniowieczu powstała tu gotycka świątynia, która została rozebrana w 2. połowie XVII w. Budowa obecnego kościoła rozpoczęła się w 1702 r. według projektu Gabriela Montaniego. Następnie w latach 1703-1733 prace kontynuował według własnych planów Johann Lucas von Hildebrandt. W latach 1751-53 zbudowano kruchtę według projektu Martino AltamonteJest to kościół barokowy. Złożony jest z eliptycznej nawy, ujętej po bokach kaplicami oraz z wydłużonego prezbiterium zamkniętego ... więcej

Nowe zdjęcia 
kościoła w Henrykowie

 henrykow1  henrykow2  henrykow3  henrykow5