Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
Zdjęcia z krypt katedry warszawskiej  warszawa katedra1 warszawa katedra2 warszawa katedra4 warszawa katedra3
wilno misjonarze Wilno, kościół misjonarzy. Kościół został zbudowany przy istniejącym klasztorze misjonarzy w latach 1695-1730 z fundacji wojskiego inflanckiego Teofila Platera. W latach 1750-56 kościół otrzymał rokokową fasadę według projektu Jana Krzysztofa Glaubitza. W 1812 r. kościół został zdewastowany przez wojska francuskie. W 1839 r. w zabudowaniach klasztornych władze carskie urządziły więzienie, w którym przetrzymywani byli uczestnicy spisku Szymona Konarskiego. W 1844 r. świątynia została zamknięta a wnętrze ogołocono z wyposażenia. W 1919 r. misjonarze odzyskali kościół ... więcej
nyirbator Nyírbátor, kościół minorytów. Kościół został zbudowany dla minorytów w 1479-93 z fundacji Stefana Batorego, wojewody siedmiogrodzkiego. Fundacja została sfinansowana w części z łupów po zwycięstwie nad Turkami w bitwie na Chlebowym Polu w 1479 r. W XVI w. wraz z szerzeniem się protestantyzmu w Siedmiogrodzie minoryci zostali zmuszeni do opuszczenia miasta po wcześniejszym napadzie na klasztor i podpaleniu kościoła w 1587 r. Zniszczony kościół pozostawał opuszczony przez ponad 100 lat. Minoryci powrócili dopiero wraz z zajęciem prowincji przez Habsburgów i w latach 1718-24 ... więcej
Nowe zdjęcia
wrocławskiej katedry
 wroclaw1  wroclaw2  wroclaw3  wroclaw4  wroclaw5
praga urszuli Praga, kościół św. Urszuli. Kościół dla sióstr urszulanek na Nowym Mieście został zbudowany w latach 1699-1704 według projektu włoskiego architekta Marca Antonio Canevalle. Barokowy kościół złożony jest z prostokątnej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Fasada kościoła przesłania część bocznej ściany, przylegającą bezpośrednio do Alei Narodowej. Wysunięta przed lico muru fasada jest wklęsłowypukła i trójosiowa. Dzielą ją wydatne gzymsy, po bokach ujmują pary pilastrów a środkową część wydzielają zwielokrotnione pilastry. W dolnej kondygnacji fasady ... więcej
hamburg Hamburg, kościół św. Katarzyny. Kościół św. Katarzyny był wzmiankowany w 1256 r. Obecny kościół został wzniesiony do 1450 r. W XVI w. został nakryty wspólnym dachem, który zastąpił osobne dachy nad każdą z naw. W 1648 r. podczas powodzi runęła wieża, która została odbudowana w 1657 r. i nakryta barokowym hełmem przez braci Petera i Joachima Marquard. W wyniku alianckiego bombardowania miasta w nocy z 29 na 30 lipca 1943 r. kościół został zniszczony. Zachowały się tylko mury zewnętrzne świątyni oraz wieża pozbawiona hełmu. Przepadło także bogate wyposażenie wnętrza ... więcej