Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
berlin1 Berlin, katedra protestancka. Katedra berlińska jest największym kościołem w mieście i najważniejszą świątynią protestancką na terenie Niemiec. Została zbudowana z przeznaczeniem na mauzoleum rodu Hohenzollernów. Z kopuły katedry roztacza się wspaniały widok na Berlin. Pierwsza berlińska katedra na tym miejscu była budowlą barokową, zbudowaną w latach 1747-50 według projektu Johanna Baumanna starszego. Pod koniec 1. połowy XIX w. król Prus Fryderyk Wilhelm IV uznał, że obecną katedrę należy zastąpić bardziej reprezentacyjną budowlą. Projekt nowej neoromańskiej ... więcej

Nowe zdjęcia
katedry św. Marcina
w Bratysławie

 bratyslawa1 bratyslawa2 bratyslawa3 bratyslawa4 bratyslawa6
czerniakow Warszawa-Czerniaków, kościół św. Antoniego. Kościół na Czerniakowie jest wybitnym zabytkiem polskiego baroku, łączy w sobie wysokiej klasy architekturę, rzeźbę i malarstwo. Świątynię ufundował Stanisław Herakliusz Lubomirski, marszałek wielki koronny z przeznaczeniem na rodowe mauzoleum. Fundator w 1683 r. sprowadził tutaj zakon bernardynów. Kościół został wzniesiony według planów Tylmana z Gameren w latach 1687-1693. Po upadku powstania styczniowego w 1864 r. bernardyni zostali usunięci i powrócili dopiero w 1945 r. Barokowy kościół złożony z korpusu ... więcej
wyszehrad Praga - Wyszehrad, kościół śś. Piotra i Pawła. Pierwotny romański kościół zbudowany został w latach 1070-1080 za panowania księcia Wratysława II. Był to trójnawowa romańska bazylika o długości 53 m. Za rządów cesarza Karola IV Luksemburskiego około 1369 r. kościół został gruntownie przebudowany i rozbudowany w stylu gotyckim. Kolejne przebudowy miały miejsce w 2. połowie XVI w. oraz w latach 1723-29 kiedy to kościół otrzymał barokową fasadę i nowe sklepienia. Obecną formę kościół uzyskał w latach 1885-1903 według projektu Josefa Mockera. Wzniesiono wtedy dwuwieżową ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła kapucynów
w Krakowie
 krak1  krak2  krak3  krak4  krak5
oradea11 Wielki Waradyn, kościół premonstratensów (norbertanów). Premonstratensi (norbertanie) przybyli do Wielkiego Waradynu w 1130 r. z francuskiego Premontre. Zapewne krótko potem zakonnicy wznieśli murowany kościół, który uległ zniszczeniu w czasie najazdu mongolskiego w 1241 r. Obecny barokowy kościół zbudowany został w latach 1740-60. Już w 1786 r. klasztor został zlikwidowany decyzją cesarza Józefa II. Kościół przeznaczono na magazyn a jego wyposażenie uległo rozproszeniu. W 1808 r. norbertanie odzyskali i zabudowania klasztorne. W 1949 r. ... więcej
avas Miszkolc, kościół Avasi. Nad centrum Miszkolca góruje kościół Avasi, niestety jego interesująca bryła jest mocno przesłonięta drzewami. Świątynia słynie z doskonałej akustyki i odbywają się tu koncerty organowe. Kościół zbudowany został w XIII w., obecną formę uzyskał w wyniku przebudowy w latach 1470-90. W 1544 r. kościół został uszkodzony w wyniku tureckiego najazdu. Następnie został odbudowany między rokiem 1560 a 1569 i przejęty przez kalwinów. Gotycki, trójnawowy halowy kościół bez wyodrębnionego prezbiterium długości 40 m i szerokości 17 m. Do kościoła ... więcej