Nowości na stronie

Drukuj
Marek Sztorc
Wiedeń, kościół św. Karola Boromeusza. Wiedeński Karlskirche jest wybitnym zabytkiem dojrzałego baroku. Świątynię ufundował cesarz Karol VI jako wotum za wygaśnięcie zarazy, która pustoszyła Wiedeń w 1713 r. Autorem projektu kościoła wyłonionego na drodze konkursu był wybitny architekt austriacki Johann Bernhard Fischer von Erlach. Połączył on w architekturze świątyni symbolikę wotywną ... więcej
Nowe zdjęcia katedry łacińskiej we Lwowie  
Lwów, kościół Matki Bożej Ostrobramskiej. Ostatnią zbudowaną w polskim Lwowie świątynia katolicką jest kościół Matki Bożej Ostrobramskiej na Łyczakowie. W kwietniu 1930 r. rozpisano konkurs na kościół wotywny za ocalenie Lwowa przed Bolszewikami w 1920 r. Inicjatorem budowy był arcybiskup lwowski Bolesław Twardowski, którego poparły władze Lwowa ... więcej
Blizne, kościół Wszystkich Świętych. W tej niewielkiej wsi pod Brzozowem znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków średniowiecznej architektury drewnianej Małopolski. O randze kościoła Wszystkich Świętych w Bliznem świadczy fakt, że w 2003 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Późnogotycki kościół został zbudowany około ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła św. Wojciecha
w Krakowie
     
Kołobrzeg, kościół Wniebowzięcia NMP. Położony w centrum Kołobrzegu kościół Mariacki to cenny zabytek architektury gotyckiej na Pomorzu. Obecny kościół zbudowano w kilku etapach na miejscu wcześniejszej świątyni. Najpierw w latach 1301-21 wzniesiono korpus nawowy z wieżą południową, następnie w latach 1323-31 dobudowano prezbiterium. W 2. ... więcej
Chojnów, kościół śś. Piotra i Pawła. Najcenniejszym zabytkiem Chojnowa jest gotycki kościół śś. Piotra i Pawła. Budowany był od końca XIV w. do 1468 r. kiedy to wnętrza nakryto sklepieniami. Już w 1469 r. kościół został powiększony od południa o kaplicę Sukienników. W 1. połowie XVI w. zbudowano zakrystię od północy a około 1543 r. kaplicę grobową Bożywoja. więcej

 

Thursday the 1st. Affiliate Marketing.