Nowości na stronie

Drukuj
Nowe zdjęcia
kościoła klarysek
w Starym Sączu.
    

Lwów katedra ormiańska Wniebowzięcia NMP. Pierwsza cerkiew ormiańska na miejscu obecnej katedry istniała już zapewne w końcu XII w. Była to świątynia drewniana, która uległa zniszczeniu w 1353 r. podczas najazdu Litwinów. W latach 1356-63 włoski budowniczy Dorchi, pochodzący z Kaffy, genueńskiej koloni na Krymie, wzniósł murowaną ... więcej
Krosno, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, kapucynówKapucyni przybyli do Krosna w 1753 r. dzięki staraniom Jana Klemensa Branickiego, wojewody krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego. Obecny kościół zbudowany został w latach 1771-1811 według projektu kapucyna Innocentego Bartha. Jest to budowla późnobarokowa, murowana z ciosu ... więcej

Szczecin, kościół śś. Piotra i Pawła. Obecny kościół został zbudowany około połowy XV w. jako trójnawowa, pięcioprzęsłowa hala. W 2. połowie XV w. kościół został rozbudowany przez przedłużenie o przęsło zachodnie i dobudowę kaplicy od północy. Został poważnie uszkodzony w 1677 r. podczas ostrzału miasta dokonanego przez wojska brandenburskie. więcej
Nowe zdjęcia
kościoła św. Grzegorza
w Krakowie Ruszczy
 

Poznań, bazylika Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny, dawny kościół jezuitów. Budowę kościoła dla jezuitów rozpoczęto w Poznaniu w 1651 r. Była ona prowadzona z przerwami w latach 1676-86 i 1696-1701. Prace budowlane prowadzili m.in. architekci i budowniczowie: Tomasz Poncino, Bartłomiej Wąsowski i Jan Catenazzi. więcej
Padwa, kościół św. Krzyża. Początki kościoła św. Krzyża w Padwie sięgają XII w. Obecny kościół powstał w wyniku przebudowy przeprowadzonej w latach 1737-45 pod kierunkiem Francesco Vecelli, przełożonego zakonu somasków, do którego należał wtedy kościół. Świątynia uzyskała wtedy cechy późnobarokowe i klasycystyczne. Po ... więcej
Thursday the 18th. Affiliate Marketing.