Nowości na stronie

Drukuj

Harklowa, kościół Narodzenia NMP. Kościół w Harklowej należy do grupy najlepiej zachowanych późnogotyckich kościołów drewnianych na Podhalu. Został zbudowany pod koniec XV w. Na przełomie XVI i XVII w. powiększony o wieżę od zachodu, w XVIII w. kruchtę od południa zaś w 1866 r. kaplicę od północy. W 1877 r. podczas prac restauracyjnych ... więcej

Nowe zdjęcia
kościoła św. Bartłomieja
w Krakowie Mogile

krakow1 krakow3 krakow2

Opole, katedra Podwyższenia Krzyża Świętego. Pierwszy kościół na tym miejscu wzmiankowany był w 1223 r., w jego miejsce zbudowany został w 4. ćw. XIII w. kościół o układzie bazylikowym. Uległ on zniszczeniu w czasie pożaru w 1. połowie XV w. ale w krótkim czasie rozpoczęto jego odbudowę. Już w 1447 r. wzniesiono nowe ... więcej
Katowice, katedra Chrystusa Króla. Budowę katedry w Katowicach rozpoczęto w 1927 r. według projektu architektów Zygmunta Gawlika i Franciszka Mączyńskiego. Do 1938 r. ukończono prezbiterium a mury pozostałych części kościoła osiągnęły do 8 metrów. Wybuch II wojny światowej całkowicie zahamował prace budowlane, które ... więcej

Nowe zdjęcia
kościoła w Zawadzie
koło Tarnowa

 
Dzierżoniów, kościół św. Jerzego. Pierwotny kościół w Dzierżoniowie został zbudowany w 2 połowie XIII w. w formie trójnawowej hali. Z tamtego kościoła pozostały fragmenty murów i fasada zachodnia z elementami kolumnowego portalu. Obecny gotycki kościół budowany był w kilku etapach przez cały XV w. Prezbiterium przesklepiono dopiero ... więcej

Rzym, kościół S. Maria ad Martyres. Pierwotny rzymski Panteon zbudowany został w 27 r. przed Chrystusem dzięki hojnej fundacji Agryppy, zięcia Oktawiana Augusta. Świątynia została poświęcona tytularnym bóstwom rodu julijskiego. Zniszczoną przez pożar budowlę wzniesiono w obecnym kształcie na rozkaz cesarza Hadriana w latach 118-125. więcej
Nowe zdjęcia
z kościoła
św. Katarzyny
 w Krakowie
   
Monday the 5th. Affiliate Marketing.