Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
praga sobor Praga, dawny kościół św. karola Boromeusza (obecnie sobór śś. Cyryla i Metodego). Kościół zbudowany został w latach 1730-36 według projektu Pavla Ignaca Bayera i Kiliana Ignaza Dienztenhofera. Kościół był przeznaczony dla księży emerytów, których dom znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. W 1783 r. w wyniku reform Józefa II dom księży emerytów zlikwidowano a kościół zamknięto i wyprzedano jego wyposażenie. Dopiero w 1935 r. kościół został przekazany Czechosłowackiej Cerkwi Prawosławnej i od tego czasu pełni funkcję katedry (soboru) dla wiernych tego ... więcej
oradea Wielki Waradyn, katedra Wniebowzięcia NMP. W 1077 r. Wielki Waradyn stał się stolicą biskupstwa za sprawą króla węgierskiego Władysława I Świętego. Pierwsza romańska katedra została poważnie uszkodzona w wyniku najazdu tatarskiego w 1241 r. Całkowitemu zniszczeniu uległa w 1. połowie XVII w. Budowę obecnej świątyni rozpoczął w latach 1752-56 włoski architekt Giovanni Battista Ricca a kończył w latach 1762-80 wiedeński architekt Franz Anton Hildebrandt, który wprowadził zmiany do projektu m.in. fasady. Po włączeniu Wielkiego Waradynu do Rumunii w 1920 r. ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła
św. Teresy w Krakowie
 karmelitanek1  karmelitanek2  karmelitanek3  karmelitanek4
budapeszt stefan Budapeszt, bazylika św. Stefana. Kościół budowany był przez ponad pół wieku. Budowę rozpoczęto w 1851 r. według projektu Józsefa Hilda, który zaprojektował budowlę w stylu klasycystycznym. Po śmierci Hilda, kierownictwo budowy przejął Miklós Ybl, który wprowadził duże zmiany do projektu i nadał mu formę neorenesansową. W chwili śmierci Ybla w 1891 r. bryła kościoła była już gotowa. Pracami wykończeniowymi do 1905 r. kierował József Kauser. W 1931 r. świątynia został podniesiona do godności bazyliki mniejszej. W latach 1944-45 kościół został poważnie ... więcej
kutna hora Kutna Hora, kościół św. Barbary. Bogactwo Kutnej Hory płynące z obfitych złóż rudy srebra pozwoliło rajcom miejskim na realizację wielu imponujących inwestycji budowlanych. Najkosztowniejszą z nich była budowa wielkiego kościoła św. Barbary, który dziś jest jednym z najwspanialszych zabytków sakralnej architektury gotyckiej w Europie Środkowej. W 1995 r. kościół został wpisany listę światowego dziedzictwa UNESCO. Gotycki kościół powstawał w kilku etapach od Początki budowy i autorstwo projektu wiąże się z osobą Jana Parlera, syna Piotra Parlera, budowniczego katedry św. Wita ... więcej
Nowe zdjęcia
katedry św. Wita
w Pradze
 wita1 wita2 wita4 wita3
 warszawa kostka Warszawa - Żoliborz, kościół św. Stanisława Kostki. Kościół został zbudowany w latach 1933-36 według projektu Łukasza Wolskiego. Prace wykończeniowe trwały do wybuchu II wojny światowej i były jeszcze kontynuowane w czasie okupacji. Podczas powstania warszawskiego w kościele działa szpital polowy i magazyn broni. Świątynia mocno ucierpiała w wyniku prowadzonych walk, a największe zniszczenia dotknęły fasadę. Odbudowa kościoła prowadzona była w latach 1946-56 według projektu Edgara Norwertha, który wprowadził duże zmiany w wyglądzie ... więcej