Nowości na stronie

Drukuj

Nowe zdjęcia
kościoła dominikanów
w Krakowie

  

Jarosław, kościół śś. Stanisława i Mikołaja. Benedyktynki sprowadziła z Chełmna do Jarosławia księżna Anna Ostrogska w 1611 r. Już w latach 1615-24 wzniesiono obecny kościół, do którego w 1635 r. dobudowano jeszcze druga wieżę. Nie znamy nazwiska autora projektu ani budowniczego kościoła. Wiadomo jednak, że został on wzniesiony ... więcej
Dębno Podhalańskie, kościół św. Michała Archanioła. Kościół w Dębnie należy do czołowych przykładów drewnianego budownictwa późnogotyckiego w Małopolsce. Jego wartość zabytkową podnosi najlepiej zachowana w Polsce polichromia patronowa. Kościół zbudowany został w 2. poł. XV w. W 1601 r. do nawy dostawiono wieżę. W XVII w. ... więcej

Nowe zdjęcia
kościoła w Przydonicy

  
Opole, kościół Świętej Trójcy, dawny franciszkanów. Kościół franciszkanów zbudowany został po 1248 r. jako trójnawowa bazylika. Po pożarze w 1307 r. został do 1329 r. lub 1359 r. odbudowany i przekształcony na halę. Wcześniej bo w 1309 r. zbudowano przy kościele kaplicę św. Anny. W 1313 r. po pogrzebie księcia opolskiego Bolesława I ... więcej

Świdnica, kościół Pokoju p.w. Trójcy Świętej. Kościół pokoju w Świdnicy został zbudowany po pokoju westfalskim, kończącym wojnę trzydziestoletnią. Cesarz Austrii Fryderyk III Habsburg zgodził się na budowę trzech świątyń protestanckich na Śląsku. Obok Świdnicy powstały one jeszcze w Jaworze i Głogowie. Zgodnie z edyktem ... więcej

Nowe zdjęcia
kościoła franciszkanów
w Krakowie

Monday the 30th. Affiliate Marketing.