Nowości na stronie

Drukuj
Nowe zdjęcia
z kościoła
św. Katarzyny
 w Krakowie
   

Chojna, kościół NMP i św. Jana Chrzciciela. Kościół Mariacki w Chojnie należy do najwspanialszych gotyckich świątyń na Pomorzu Zachodnim. Pierwszy kościół wymieniany był w 1284 i 1302 ale wiadomo, że już w 1187 r. pochowano tu księcia zachodniopomorskiego Bogusława I. Obecny kościół budowano etapami. W latach 1389-1407 ... więcej
Przeworsk, kościół św. Ducha, Bożogrobców. Bożogrobcy przybyli do Przeworska w 1394 r. za sprawą Jana z Tarnowa, wojewody sandomierskiego. Początkowo zakonnicy objęli w posiadanie kościół św. Katarzyny, który jednak okazał się zbyt mały. Dlatego w 1430 r. staraniem Rafała z Tarnowa, kasztelana wojnickiego i starosty ... więcej

Nowe zdjęcia
kościoła św. Idziego
we Wrocławiu

  
Grywałd, kościół św. Marcina. Drewniany kościół w Grywałdzie należy do ciekawszych przykładów architektury drewnianej na Podhalu. Zbudowany został w 2. połowie XV w. a przed 1616 r. dostawiono wieżę i soboty. Od tego czasu kościół szczęśliwie uniknął znaczących przekształceń mimo planów jego rozbudowy na początku XX w. Jest to obiekt ... więcej

Świebodzin, kościół św. Michała Archanioła. Najciekawszym zabytkiem Świebodzina jest bez wątpienia późnogotycki kościół parafialny. Pierwsze wzmianki o jego istnieniu pochodzą z 1311 r. ale w 2. połowie XV w. został zastąpiony obecną murowaną świątynią. Po pożarze w 1541 r. nastąpiła rozbudowa kościoła w czasie której ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła cystersów
w Krakowie-Mogile
  
Saturday the 29th. Affiliate Marketing.