Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
olomuniec Ołomuniec, katedra św. Wacława. W 1063 r. odnowiono biskupstwo morawskie i usytuowano jego siedzibę w Ołomuńcu. Siedzibą biskupa był kościół św. Piotra, o którym wiadomo, że znajdował się na zamku książęcym ale nic o jego wyglądzie nie wiemy. W 1. połowie XII w. wzniesiono dużą romańską bazylikę, którą zniszczył pożar w 1265 r. Wtedy podjęto decyzję o jej odbudowie w stylu gotyckim. Budowa gotyckiej katedry kontynuowana była przez cały XIV w. W latach 1582-1591 do korpusu nawowego dostawiono kaplicę św. Stanisława. Wtedy też wzniesiono środkową wieżę ... więcej
Nowe zdjęcia
katedry św. Marcina
w Spiskiej Kapitule
 spiska1  spiska2  spiska3  spiska4
warszawa2 Warszawa, katedra św. Floriana. Po uzyskaniu zgody władz carskich na budowę kościoła w 1886 r. rozpisano konkurs na jego projekt. Zwyciężył w nim warszawski architekt Józef Pius Dziekoński, którego projekt po wprowadzeniu pewnych korekt skierowano do realizacji. Budowę kościoła rozpoczęto w 1888 a w 1901 r. odbyła się konsekracja świątyni. Budowę ukończono w 1904 r. W latach 1932-34 wysokie na 75 m wieże zostały obniżone do 2/3 ich wysokości ze względu pękanie ścian pod ciężarem hełmów. Kościół został ... więcej
praga11 Praga, kościół św. Wacława. Kościół został zbudowany w latach 1170-1181 jako świątynia parafialna dla osady Zderaz. Pierwotny romański kościół został w 1. połowie XIV w. przebudowany i powiększony o prezbiterium. W końcu XVI w. prezbiterium zostało nakryte sklepieniem. W 1623 r. kościół przejęli augustianie, którzy opiekowali się kościołem do kasaty zgromadzenia w 1787 r. Od 1926 r. jest własnością kościoła husyckiego. Gotycki, zbudowany z kamienia, złożony z wydłużonego prezbiterium, zamkniętego pięciobocznie oraz obszernej, trójprzęsłowej nawy z kruchtą w przyziemiu pierwszego ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła Mariackiego w Krakowie
 mariacki1  mariacki2  mariacki3  mariacki4  mariacki5  mariacki6
eger Eger, kościół franciszknów. Kościół został zbudowany w latach 1736-1753 a projekt wykonał Giovanni Battista Carlone. Fasada powstała w latach 1772-76 według projektu Jánosa Nitsmana. Późnobarokowy kościół złożony jest z prezbiterium zamkniętego ścianą prostą i szerszej nawy poprzedzonej dwuwieżowa fasadą. Fasada ujęta dwiema kwadratowymi wieżami, w narożnikach opiętych pilastrami i nakrytych daszkami namiotowymi. Środkowa cześć fasady jest nieznacznie zryzalitowana i ujęta parami pilastrów. ... więcej
wieden siege Wieden, kościół Matki Bożej Zwycięskiej. Przy Mariahilfer Gürtel znajduje się kościół Matki Bożej Zwycięskiej, wyróżniający się ciekawą architekturą, nawiązującą do kościoła św. Gereona w Kolonii czy kaplicy pałacowej w Akwizgranie. Kościół został zbudowany w latach 1868-1875 według projektu niemieckiego architektaFriedricha von Schmidta, który związał się na stałe z Wiedniem i zaprojektował m.in. gmach wiedeńskiego ratusza. W 2015 r. kościół został przekazany prawosławnemu kościołowi koptyjskiemu. więcej