Nowości na stronie

Drukuj
Marek Sztorc
Nowe zdjęcia kościoła Wotywnego w Wiedniu
Jasienica Rosielna, kościół Niepokalanego Poczęcia. Kościół w Jasienicy Rosielnej jest ciekawym przykładem przeniesienia rozwiązań murowanej architektury barokowej do świątyń drewnianych. Kościół zbudowany został w 1770 r. z fundacji starosty chęcińskiego Ignacego Załuskiego i jego żony Marianny z Dębińskich. Złożony jest z nawy i prezbiterium wzniesionych w konstrukcji zrębowej oraz ... więcej
Goleniów, kościół św. Katarzyny. Goleniów bardzo ucierpiał w wyniku działań wojennych w 1945 r., zniszczeniu ulega większa część starego miasta. Jednym z niewielu obiektów, które udało się po wojnie odbudować jest gotycki kościół św. Katarzyny. Był on budowany od 1. ćwierci XV w. do 2. ćw. XVI w. Najpierw wzniesiono trójnawowy korpus z prezbiterium i wieżą. Następnie dostawiono kaplice, kruchtę i ... więcej
Zdjęcia krypt katedry wawelskiej w Krakowie  
Środa Sląska, kościół św. Andrzeja. Na przełomie XII i XIII w. zbudowany został późnoromański kościół św. Andrzeja o układzie trójnawowej bazyliki. Mimo licznych przekształceń fragmenty murów tego kościoła przetrwały do dzisiaj. W XIV w. rozpoczęto przebudowę kościoła. Ostatecznie zrealizowano tylko gotyckie prezbiterium, które wzniesiono w latach ... więcej
Wiedeń, kościół św. Karola Boromeusza. Wiedeński Karlskirche jest wybitnym zabytkiem dojrzałego baroku. Świątynię ufundował cesarz Karol VI jako wotum za wygaśnięcie zarazy, która pustoszyła Wiedeń w 1713 r. Autorem projektu kościoła wyłonionego na drodze konkursu był wybitny architekt austriacki Johann Bernhard Fischer von Erlach. Połączył on w architekturze świątyni symbolikę wotywną ... więcej
Nowe zdjęcia katedry łacińskiej we Lwowie  

 

Wednesday the 28th. Affiliate Marketing.