Lokalizacja:  Warszawa-Kamionek, Grochowska 365 (52.246679, 21.052779)
Budowa: 1929-1931
Architekt: Konstanty Jakimowicz
Styl:  modernizm

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1929-31 według projektu Konstantego Jakimowicza jako wotum za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w 1920 r. W czasie II wojny światowej kościół był dwukrotnie bombardowany. W 1954 r. zakończono odbudowę kościoła. W 1992 r. kościół został podniesiony do rangi konkatedry diecezji warszawsko-praskiej.

ARCHITEKTURA. Modernistyczny, złożony z trójnawowego korpusu i prezbiterium zamkniętego półkoliście. Na przedłużeniu wschodniej nawy, przy prezbiterium usytuowana jest kaplica nakryta kopułą z latarnią. Fasada kościoła jest trójdzielna z wyższą i zryzalitowaną częścią środkową, która ozdobiona jest rozetą i strunowym laskowaniem w formie krzyża łacińskiego. Powyżej umieszczony jest herb papieża Piusa XI (Achille Ratti), który jako nuncjusz apostolski w Polsce, nie opuścił Warszawy w chwili zagrożenia ze strony Bolszewików. Prezbiterium i nawy boczne oświetlone są wysokimi oknami, nawa główna przepruta jest okulusami. Nawę główną i prezbiterium nakrywa dach dwuspadowy, nad nawami bocznymi dachy jednospadowe. Wnętrze kościoła nakryte jest sklepieniami żelbetowymi , wpartymi na smukłych filarach. Nie udało się wybudować wolno stojącej 50-metrowej dzwonnicy, która miała być połączona z prezbiterium arkadowym krużgankiem. Nie zrealizowano też barwnej mozaiki na fasadzie ze scenami z wojny 1920 r. Na zewnętrznych ścianach kościoła wmurowane są liczne tablice pamiątkowe poświęcone m.in. Romanowi Dmowskiemu i gen. Tadeuszowi Rozwadowskiemu.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarze i ambonę zaprojektował Józef Trenarowski. W ołtarzu głównym umieszczony jest tryptyk malowany przez Bronisława Wiśniewskiego w 1935 r. Przedstawia on Matkę Bożą Zwycięską, której hołd oddają dwaj polscy święci Andrzej Bobola i Stanisław Kostka oraz Achille Ratti i ks. Ignacy Skorupko. W tle obrazu widoczna jest bitwa pod Radzyminem. Na ścianach prezbiterium i naw bocznych zawieszone są trzy obrazy Jana Styki oraz XVII-wieczny obraz św. Kazimierza. W posiadaniu parafii jest też cenny renesansowy tryptyk włoski z 1492 r., dar rodziny Lubomirskich. Wśród tablic umieszczonych wewnątrz kościoła zwraca uwagę ta poświęcona 300-leciu zwycięstwa Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem.

Przy kościele ustawiona jest drewniana dzwonnica z 1817 r., nakryta dachem namiotowym. Cmentarz Kamionkowski otaczający kościół jest najstarszą nekropolią Warszawy i został założony w XIII lub XIV w. Zostali tu pochowani polegli w bitwie ze Szwedami w 1656 r., obrońcy i ofiary rzezi Pragi z 1794 r., polegli w bitwie pod Olszynką Grochowską w 1831 r., powstańcy warszawscy z 1944 r. Wśród pochowanych jest gen. Jakub Jasiński (zm. 1794), jeden z dowódców obrony Pragi. Na terenie przykościelnym ustawiony jest także pomnik katyński w formie granitowego krzyża, wykonany przez Adama Myjaka i Janusza Pastwę na początku lat 80-tych. XX w. i ustawiony w 1995 r. na obecnym miejscu.

LITERATURA

Burno F., Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczpospolitej, Warszawa 2012
Strona internetowa: http://www.parafia-kamionek.pl/
Strona internetowa: http://polskiemuzy.pl/warszawska-praga-konkatedra-matki-boskiej-zwycieskiej-na-kamionku