Lokalizacja: Kraków-Piasek, Loretańska 11 (50.061946, 19.930024)
Budowa: 1696 - 1700
Architekt: Carlo Ceroni
Styl: późny barok

HISTORIA. Pierwsi kapucyni przybyli z Warszawy do Krakowa w 1695 r. Prace przy budowie kościoła i klasztoru trwały w latach 1696-1700. Głównym fundatorem konwentu był Wojciech Dembiński. Autorem projektu kościoła był pochodzący z Włoch Carlo Ceroni a pracami budowlanymi kierowali kolejno Giovanni Ceroni i Martino Pellegrini. W latach 1712-19 dobudowano do kościoła domek loretański według projektu wybitnego krakowskiego architekta Kacpra Bażanki z fundacji również Wojciecha Dembińskiego. To w tym kościele Tadeusz Kościuszko poświęcił swoją szablę w czasie Insurekcji w 1794 r.

ARCHITEKTURA. Wzniesiona w stylu barokowym świątynia, powielała typowy schemat kościoła kapucyńskiego. Składała się nawy i dwóch bocznych kaplic oraz prezbiterium zamkniętego ścianą prostą. połączony z kościołem krużgankami. Fasada kościoła pozbawiona jest dekoracji, ujęta parą pilastrów i zwieńczona trójkątnym szczytem z eliptycznym oknem na osi. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę nad prezbiterium. Wewnątrz nawę nakrywa sklepienie kolebkowe z lunetami, zaś prezbiterium sklepienie krzyżowe.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA pochodzi przeważnie z czasu budowy kościoła. Składa się na nie kilka barokowych ołtarzy, ambona, ławki i konfesjonały. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Zwiastowania, namalowany w 1701 r. przez toskańskiego malarza Pietro Dandiniego, podarowany przez Cosimo III de' Medici, księcia Toskanii. W prawej kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego znajduje się łaskami słynący krucyfiks. Ściany wewnątrz domku loretańskiego pokryte są polichromią przedstawiającą wnętrze domu Świętej Rodziny. W kościele pochowany został gen. Józef Wodzicki poległy w bitwie pod Szczekocinami w 1794 r. Jego epitafium umieszczone jest w przedsionku.

Na elewacji kapicy loretańskiej umieszczona jest pamiątkowa tablica wykonana w 1894 r. przez Alfreda Dauna i poświęcona Tadeuszowi Kościuszce, który tutaj w towarzystwie gen. Józefa Wodzickiego poświęcił pałasz. Przed kościołem znajduje się mogiła konfederatów barskich poległych 12 sierpnia 1768 r. Na dziedzińcu kościoła ustawiony jest pomnik św. Ojca Pio z 1999 r.

LITERATURA

Adamczewski J., Kraków od A do Z, Kraków 1992
Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1978
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Rożek M., Przewodnik po zabytkach Krakowa, wyd WAM, Kraków 2012
Rożek M., Gondkowa B., Leksykon kościołów Krakowa, Kraków 2003
Strona internetowa: http://www.kapucyni.ofm.pl/archiwum/k-loret2.htm