Lokalizacja: Kraków-Piasek, Krowoderska 16 (50.068266, 19.936978)
Budowa: 1692-95
Architekt: Jan Solari
Styl: barok

HISTORIA. Siostry wizytki przybyły z Warszawy do Krakowa w 1681 r. za sprawą biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego. On też był fundatorem kościoła i klasztoru dla sióstr Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, bo tak brzmi pełna nazwa wizytek. Autorem projektu całego zespołu klasztornego był czynny w Krakowie architekt Jan Solari, zapewne włoskiego pochodzenia. Kościół został wzniesiony w latach 1692-95.

ARCHITEKTURA. Jest to barokowa świątynia złożona z nawy i krótkiego prezbiterium. Szczególnie interesującym elementem architektury kościoła jest jego dwukondygnacyjna fasada frontowa, zwieńczona trójkątnym szczytem i rozczłonkowana pilastrami oraz kolumnami. Zdobi ją dekoracja rzeźbiarska autorstwa Jana Liskowicza złożona z rzeźb świętych umieszczonych we wnękach, aniołów oraz płaskorzeźbionych scen św. Franciszka unoszonego przez anioły i Nawiedzenia NMP, ta ostatnia umieszczona jest w owalnym medalionie w szczycie kościoła. Na osi fasady znajduje się marmurowy portal zamknięty półkoliście i ujęty korynckimi kolumnami, w jego zwieńczenie wprawiona jest tablica informująca o fundatorze kościoła biskupie Małachowskim. Wnętrze nakryte jest sklepieniem kolebkowych, zaś ściany rozczłonkowane są pilastrami wspierającymi wydatny gzyms z belkowaniem.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wnętrze kościoła zdobi dekoracja stiukowa, zaś sklepienie pokryte jest dekoracją malarską wykonaną w 2. połowie XVIII w. przez Andrzeja Radwańskiego, niestety mocno przemalowaną w 1934 r. Wyposażenie wnętrza w przeważającej części pochodzi z czasu budowy kościoła, stanowi je kilka barokowych ołtarzy i ambona. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz św. Franciszka Salezego z XVII w. w otoczeniu figur śś. Augustyna i Stanisława bpa, powyżej figury śś. Janów: Chrzciciela i Ewangelisty a między nimi w zwieńczeniu obraz Nawiedzenia NMP. Pewną ciekawostką jest znajdująca się w antepedium ołtarza św. Marii Magdaleny po prawej stronie nawy, trumienka św. Fruktuazego, męczennika, podarowana przez królową Marię Sobieską.

LITERATURA

Adamczewski J., Kraków od A do Z, Kraków 1992
Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1978
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Rożek M., Gondkowa B., Leksykon kościołów Krakowa, Kraków 2003
Strona internetowa: http://www.wizytki.pl/