Firenze, chiesa Santa Trinita

Lokalizacja: Florencja, Piazza di Santa Trinita (43.770084, 11.250863)
Budowa: połowa XIII - 1593
Architekt: Bernardo Buontalenti
Styl: barok

HISTORIA. Pierwotny kościół na tym miejscu był budowlą romańską. W 1097 r. przeszedł w posiadanie benedyktynów z Vallombrosa. W połowie XIII w. rozpoczęła się budowa obecnej gotyckiej świątyni, która do połowy XIV w. była rozbudowywana i powiększana o boczne kaplice. Wczesnobarokowa fasada powstała w 1593 r. według projektu Bernarda Buontalentiego. W XVII w. wnętrze kościoła zostało w znacznej mierze poddane barokizacji.

ARCHITEKTURA. Kościół zbudowany jest na planie krzyża łacińskiego, składa się z trójnawowego korpusu, ujętego po bokach rzędami kaplic oraz transeptu i prezbiterium z parami kaplic po bokach. Przy prezbiterium od północy dostawiona jest kwadratowa dzwonnica. Kościół nakrywają spłaszczone dachy dwuspadowe. Fasada frontowa podzielona jest pilastrami na trzy pola oraz rozdzielona mocno wysuniętym do przodu gzymsem na dwie kondygnacje. W dolnej kondygnacji znajdują się trzy portale wejściowe, z których największy środkowy nakryty jest trójkątnym naczółkiem, zaś mniejsze portale boczne nakrywają naczółki o łukach segmentowych. Nad nimi znajdują się prostokątne okna nakryte trójkątnymi, przerwanymi naczółkami. Nad portalem środkowym znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Trójcę Świętą. W górnej kondygnacji, ujętej spływami, mieści się duże eliptyczne okno a nad nim trójkątny fronton. Wnętrza kościoła tj. nawy, transept i prezbiterium nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Nawa główna oddzielona jest od naw bocznych ostrołukowymi arkadami, wspartymi na kwadratowych filarach. Ostrołukowe arkady otwierają się także na kaplice wzdłuż naw bocznych i ramion transeptu.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Fundowane przez zamożnych mieszczan kaplice posiadają cenne wyposażenie i stanowią prawdziwą galerię sztuki florenckiej, przeważnie XV-wiecznej. Idąc prawą nawą warto zajrzeć do trzeciej kaplicy, gdzie znajduje się obraz Madonny ze świętymi, autorstwa Neri di Bicci. Ściany kolejnej kaplicy zdobią freski ze scenami z życia Maryi, dzieło Lorenzo Monaco z około 1422 r. Szczególnie godna uwagi jest Capella Sassetti, której fundatorem był florencki bankier Francesco Sassetti. W przylegającej do północnego ramienia transeptu kaplicy podziwiać można cykl fresków ze scenami z życia św. Franciszka z Asyżu wykonany w 1482 r. przez Domenico Ghirlandaio. W ołtarzu kaplicy umieszczony jest obraz Ghirlandaia Pokłon pasterzy, po bokach którego artysta przedstawił w klęczących pozach Francesco Sassettiego z małżonką. Fundatorzy zostali pochowani w kaplicy tutaj też ustawione są ich pomniki nagrobne wykonane w warsztacie Giuliana de Sangalle. Z zabytków sztuki sepulkralnej warto też wymienić grobowiec biskupa Benozzo Federighiego, wykonany przez Luca del Robbia, który znajduje się w Capella Scali, położonej przy południowym ramieniu transeptu.

LITERATURA

Wirtz R.C., Florencja. Sztuka i architektura, wyd. Ullmann 2008
Strona internetowa: http://www.museumsinflorence.com/musei/santa-trinita.html#
Strona internetowa: http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Trinita