Krajné Čierno, Chrám svätého Bazila Veľkého

Krajné Čierno, miejscowość w okresie Svidník (kraj preszowski).
Położone w pobliżu drogi Svidník-Barwinek Krajné Čierno może być interesujące dla turystów ze względu na cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej oraz zabytkową cerkiew greckokatolicką. Cerkiew zbudowana została w 1730 r. Była remontowana w latach 1947-48 oraz na początku dwudziestego wieku kiedy to wymieniono poszycie gontowe i poddano konserwacji ruchome elementy wyposażenia. Jest to cerkiew łemkowska typu południowego, zbudowana w konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej. Trójdzielna, złożona z prezbiterium, nawy i babińca z nadbudowaną nad nim wieżą. Prezbiterium jest zamknięte ścianą prostą i węższe od nawy, która kolei ma tę samą szerokość co babiniec. Wieża o pochyłych ścianach wsparta jest na czterech słupach, z których dwa wschodnie są posadowione na zrębie babińca zaś dwa słupy zachodnie stoją na ziemi. Wieżę nakrywa hełm namiotowy, zaś nad prezbiterium i nawą wznoszą się łamane dachy namiotowe. Wewnątrz prezbiterium i nawę nakrywają kopuły namiotowe, zaś babiniec nakryty jest stropem płaskim. Wyposażenie kościoła pochodzi przeważnie z XVIII w. W prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz główny z ikoną Zdjęcia z Krzyża z końca XVIII w. Między prezbiterium a nawą ustawiony jest ikonostas z XVIII w., którego kilka ikon jest starszych i pochodzi z XVII w. W nawie znajduje się jeszcze barokowy ołtarz boczny. Na wieży zawieszony jest dzwon z 1876 r.

LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996

Strona internetowa: http://www.drevenechramy.sk/