Brody, miejscowość w powiecie wadowickim (województwo małopolskie).
Kościół stanowi cześć wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO zespołu dróżek kalwaryjskich przy sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Usytuowany jest na stoku Góry Oliwnej i poprzedzony tarasem z figurami apostołów z 1823 r. wykonanymi przez Tomasza Gałuszczyńskiego. Został zbudowany po roku 1615 r. według projektu niderlandzkiego architekta Pawła Baudartha. W latach 1623-30 do kościoła dobudowano kruchtę i dostawiony przypory. Obecnie kościół pełni funkcję świątyni parafialnej dla sąsiadującej z Kalwarią Zebrzydowską miejscowości Brody. Manierystyczna budowla złożona jest z prostokątnej nawy, zamkniętej półkolistą apsydą i poprzedzona od frontu arkadową kruchtą, nakrytą kopułą z latarnią. Na zewnątrz w dolnych partiach bocznych elewacji ściany opięte są przyporami, zaś narożniki górnych części opinają pilastry z jońskimi kapitelami. W górnych partiach znajdują się też koliste okna oświetlające wnętrze. Od frontu fasada przepruta jest dużym oknem termowym. Kościół nakrywa dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. W narożnikach dachu ustawione są obeliski zaś na szczycie od frontu wznosi się figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wewnątrz ściany rozczłonkowane są półkolistymi wnękami ołtarzowymi. W górnej kondygnacji wnętrze obiega galeria z drewnianym parapetem pokrytym malowidłami. Polichromię wnętrza wykonali w XIX w. Dydak Baturyna oraz w latach 1923-24 Karol Polityński. Z ruchomych zabytków warto wymienić późnobarokowy ołtarz główny z lat 1754-63 oraz centralnie ustawiony sarkofag z trumną i ułożoną w niej figurą Matki Bożej Zaśniętej.

Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Rudyk M., Kalwaria Zebrzydowska. Sanktuarium pasyjno-maryjne, Kalwaria Zebrzydowska 2003
Strona internetowa: http://www.bernardyni.com/klasztory/brody
Strona internetowa: http://grobek.eu/