Graz, Franziskanerkirche

Lokalizacja: Graz, Franziskanerplatz 14 (47.070705, 15.436408)
Budowa: połowa XIV w., 1519
Styl: gotyk, późny gotyk

HISTORIA. Franciszkanie przybyli do Graz przed rokiem 1239. Pierwszy kościół zbudowali w 3. ćw. XIII w. Obecny kościół powstał w dwóch etapach. Prezbiterium wzniesione zostało w połowie XIV w., natomiast korpus ukończono w 1519 r. Wieża zachodnia została zbudowana w latach 1636-43 jako cześć fortyfikacji miejskich. W 1740 r. wieża nakryta została hełmem. W końcu XVIII w. klasztor unikną kasaty, dzięki prowadzonej przez franciszkanów pracy duszpasterskiej. W końcu XIX w. wnętrze kościoła zostało zregotycyzowane, m.in. poprzez usunięcie barokowego wyposażenia.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół złożony z czteroprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie oraz trójnawowego, czteroprzęsłowego halowego korpusu. Od zachodu do korpusu dostawiona jest barokowa wieża, w dolnej kondygnacji na planie czworoboku, w ostatnich dwóch kondygnacjach przechodząca w ośmiobok, nakryta hemem cebulastym. Do pierwszego przęsła korpusu od północy dostawiona jest niewielka barokowa kaplica nakryta latarnią. Prezbiterium opięte jest uskokowymi przyporami, między którymi znajdują się wysokie, trójdzielne okna  ostrołukowe z maswerkami. Korpus oświetlają dwudzielne wąskie okna ostrołukowe, także maswrkami. Nawę i korpus nakrywają dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę nad prezbiterium. Wewnątrz prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, korpus nawowy nakrywa sklepienie gwiaździste, wsparte na smukłych ośmiobocznych filarach.

WYSTRÓJ WNĘTRZA. Jednym z niewielu cennych zabytków w kościele jest barokowa pieta z około 1720 r. umieszczona w bocznej kaplicy. Pozostałe wyposażenie stanowią neogotyckie ołtarze boczne.

LITERATURA

Knaurs Kulturführer in Farbe Österreich, oprac. zb., Augsburg 1998
Strona internetowa: http://www.franziskaner-graz.at (dostep 25.01.2021)