Lokalizacja: Częstochowa, Szczytowa 15 (50.792606, 19.133649)
Budowa: 1936-56
Architekt:  Zygmunt Gawlik
Styl: modernizm

HISTORIA. Kościół został zaprojektowany przez Zygmunta Gawlika w 1936 r. Obliczenia statyczne wykonał inżynier Stefan Bryła. Rozpoczęte prace budowlane w początkowej fazie przerwał niemiecki atak na Polskę w 1939 r. Do tego czasu wykonano fundamenty i cokół. Budowę wznowiono w 1947 r. i ukończono w 1956 r. mimo trudności piętrzonych przez władze komunistyczne (w 1955 r. nakazano obniżenie wieży o 10 metrów w stosunku do pierwotnego projektu).

ARCHITEKTURA. Modernistyczny, określany też  jako gotyk żelbetowy. Zbudowany na planie zbliżonym do trójkąta, z nawą uskokowo zwężającą się ku wielobocznie zamkniętej apsydzie prezbiterium. Uskokowe elewacje boczne złożone są z wklęsłych odcinków ścian, przeprutych smukłymi oknami z witrażami. Kościół nakrywają spłaszczone dachy dwuspadowe. Wnętrze kościoła nakrywa kasetonowy strop.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny, dwie ambony, ołtarz boczny i chrzcielnicę, dębowe ławki, siedem metalowych żyrandoli i balustradę oddzielającą prezbiterium od nawy zostały zaprojektowane przez Zygmunta Gawlika w końcu lat 30-tych a zostały wykonane w latach 1953-57. Witraże zostały wykonane latach 1958-61 według projektu Zofii Baudouin de Courtenay.

Rzut poziomy za: Świątynie nowego państwa

LITERATURA

Burno F., Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczpospolitej, Warszawa 2012
Steinhagen D., Remont czy dewastacja w kościele św. Antoniego, https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,23734635,czestochowa-remont-czy-dewastacja-w-kosciele-sw-antoniego.html (31 lipca 2018)