Lokalizacja: Wiedeń - Alsergrund, Alserstraße 17 (48.214505, 16.352750)
Budowa: 1695-1698
Styl: barok

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1695-1698 dla trynitarzy, którzy przybyli do Wiednia z Katalonii. W 1783 r. cesarz Józef II zlikwidował zakon trynitarzy a ich wiedeński klasztor przekazał minorytom.  Kościół stał się równocześnie świątynią parafialną dla dzielnicy Alsergrund. Dnia 29 marca 1827 w kościele odbyła się msza pogrzebowa Ludwiga van Beethovena, który zmarł 26 marca w jednym z pobliskich domów.

HISTORIA. Barokowy kościół złożony z trójprzęsłowej nawy ujętej po bokach rzędami kaplic , transeptu  i krótkiego prezbiterium. Fasada kościoła jest trójdzielna, dwukondygnacjowa, z lekko wklęsło częścią środkową, zwieńczoną niewielkim trójkątnym szczytem ze spływami wolutowymi. Szczyt flankowany po bokach kwadratowymi wieżami, nakrytymi hełmami barokowymi. Portal wejściowy ujęty dwiema jońskimi kolumnami i zwieńczony grupą rzeźbiarską przedstawiającą Trójcę Świętą. Elewacje boczne o podziałach ramowych i pilastrowych. Prezbiterium, transept i nawę nakrywają dachy dwuspadowe, nad skrzyżowaniem naw kopuła z latarnią, nad nawami bocznymi dachy jednospadowe. Ściany wewnątrz rozczłonkowane są zwielokrotnionymi pilastrami, dźwigającymi obiegający gzyms z belkowaniem. Prezbiterium i nawa nakryte są sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi z lunetami na gurtach, Nawa główna otwarta jest do kaplic bocznych półkolistymi arkadami.

WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁA jest przeważnie barokowe i pochodzi z XVIII w. W barokowym ołtarzu głównym z 1730 r. umieszczony jest obraz Świętej Trójcy, namalowany w 1826 r. przez Josefa von Hempela. W ołtarzu  w lewej nawie znajduje się obraz Niepokalanego Poczęcia, malowany przez Leopolda Kupelwiesera. W pierwszym ołtarzu bocznym po prawej stronie umieszczony jest późnogotycki krucyfiks, pochodzący z kręgu norymberskiego rzeźbiarza Wita Stwosza.

LITERATURA

Strona internetowa: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Alser_Kirche (dostęp 02.11.2020)