Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
wieden pijarow Wiedeń, kościół Zawierzenia NMP, pijarów. W 1698 r. cesarz Leopold I położył kamień węgielny pod Schmerzenkapelle i budynki klasztoru pijarów. Pracami budowlanymi kierował Simon Andreas Karafee (Carove). Budowa kaplicy została ukończona w 1699 r. W tym samym czasie wybitny austriacki architekt Johann Lucas von Hildebrandt przedstawił plany obecnego kościoła, które zostały zrealizowane dopiero w latach 1716-1721. Budowę sklepień ukończył być może Matthias Gerl w latach 1751-53. Późnobarokowy ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła Maria am Gestade
w Wiedniu
 gestade1 gestade2 gestade3 gestade4 gestade5
warszawa11 Warszawa - Kamionek, kościół MB Zwycieskiej, Kościół został zbudowany w latach 1929-31 według projektu Konstantego Jakimowicza jako wotum za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w 1920 r. W czasie II wojny światowej kościół był dwukrotnie bombardowany. W 1954 r. zakończono odbudowę kościoła. W 1992 r. kościół został podniesiony do rangi konkatedry diecezji warszawsko-praskiej. Modernistyczny, złożony z trójnawowego korpusu i prezbiterium zamkniętego półkoliście. Na przedłużeniu wschodniej ... więcej
salwator Praga, kościół Najświętszego Salwatora. Jezuici zostali sprowadzeni do Pragi przez cesarza Ferdynanda I w 1556 r. Zajęli opuszczony przez dominikanów klasztor i rozpoczęli wykup sąsiadujących domów. Rozpoczęli tez budowę obecnego kościoła fundamentach gotyckiej świątyni dominikańskiej. Do 1578 r. wzniesiono prezbiterium i transept. W latach 1590-97 do prezbiterium od wschodu zbudowana została kaplica włoska p.w. Wniebowzięcia NMP. W latach 1600-1601 dobudowano korpus ... więcej
Nowe zdjęcia
kościoła 
św. Grzegorza

w Krakowie Ruszczy
 ruszcza1 ruszcza2 ruszcza3 ruszcza4 ruszcza5
fot Fót, kościół Niepokalnego Poczęcia NMP. Kościół został zbudowany na miejscu starszej świątyni barokowej, która została rozebrana w 1847 r. Fundatorem kościoła był István Károlyi, który zamierzał urządzić w świątyni rodowe mauzoleum. Autorem projektu był młody węgierski architekt Miklós Ybl, który zasłyną później ważnymi realizacjami w Budapeszcie. Budowa prowadzona była w latach 1845-55 z przerwą na lata 1849-51 kiedy to István Károlyi przebywał w więzieniu za udział w powstaniu węgierskim. więcej
wieden22 Wiedeń, kościół kapucynów. W południowo-zachodniej części Nowego Rynku (Neuer Markt) znajduje się kościół kapucynów, który odwiedzany jest przez turystów, głównie z powodu sąsiedztwa krypt cesarskich (Kaisergruft, Kapuzinergruft). Kościół i klasztor kapucynów w Wiedniu ufundowała w 1618 r. żona cesarza Macieja, Anna. Budowa rozpoczęła się w 1622 r. i ze względu na trwającą wojnę trzydziestoletnią przeciągnęła się do 1632 r. W latach 1934-36 została zrekonstruowana fasada. Kościół jest barokowy, typowy dla ... więcej