Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
Nowe zdjęcia koscioła w Skalbmierzu  skalbmierz2 skalbmierz3 skalbmierz4 skalbmierz5 skalbmierz6
mikolaj Berlin, kościół św. Mikołaja. Pierwotny kościół na tym miejscu był budowlą późnoromańską wzniesioną w 1. połowie XIII w. Jeszcze w końcu XIII w. korpus nawowy został przebudowany na wczesnogotycką halę. Między 1379 a 1450 r. wzniesiono obecne wieloboczne prezbiterium otoczone wieńcem kaplic. W 2. połowie XV w. dobudowano dwukondygnacjową kaplicę Mariacką oraz przybudówki od południa i północy. W 1539 r. kościół przejęli protestanci. W latach 1876-78 kościół został odrestaurowany w stylu neogotyckim. Z tego czasu pochodzą m.in. dwie smukłe wieże. W 1938 r. kościół ... więcej
brno Brno, kościół św. Tomasza. Kościół i klasztor augustianów zostały ufundowane w 1350 r. przez margrabiego morawskiego Jana Jindřicha. W 3. ćwierci XIV w. został wzniesiony gotycki kościół. Został on uszkodzony w wyniku wojen husyckich w XV w. Po uszkodzeniach powstałych w czasie szwedzkiego oblężenia Brna w 1661 r. kościół został przebudowany w stylu barokowym według projektu Jana Chrzciciela Erny. W latach 1749-52 zostało zbarokizowane prezbiterium kościoła według projektu Mořica Grimma. Barokowy, przebudowany z kościoła gotyckiego. Złożony ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie
 krzeszow1  krzeszow2  krzeszow3  krzeszow4
nyirbator Nyírbátor, kościół św. Jerzego, kalwinów. Miejscowość Nyírbátor okres świetności przeżywała w XV i XVI w. pod rządami rodu Batorych. Jednym z ważniejszych zabytków tego okresu jest kościół kalwiński. Został zbudowany w latach 1488-1511 a jego fundatorem był magnat węgierski István (Stefan) Batory. W 1640 r. dobudowano dzwonnicę. W 1834 r. kościół ucierpiał w czasie trzęsienia ziemi. Gotycki kościół, jednonawowy, sześcioprzęsłowy z niewyodrębnionym prezbiterium, zamkniętym pięciobocznie. Długość kościoła wynosi 44 m a szerokość 12 m. Od frontu do kościoła ... więcej
longin Praga, rotunda św. Longina. Jedna z kilku praskich rotund została zbudowana na początku XII w. jako kościół parafialny dla osady Rybniček. Pierwotnie nosiła wezwaniem św. Stefana ale kiedy po założeniu Nowego Miasta, obok wzniesiono gotycki poświęcony temu świętemu, rotunda otrzymała wezwanie św. Longina. Została przebudowana w XVII w. Z tego czasu pochodzi barokowa latarnia. W 1783 r. została zamknięta dla celów religijnych. W XIX w. planowano rozbiórkę rotundy do czego na szczęście nie doszło, m.in. dzięki staraniom Františka Palackiego. Została ... więcej
Nowe zdjęcia kościoła wizytek w Krakowie  krakow1 krakow2 krakow3 krakow4 krakow5