Wrocław, katedra i kościół św. Krzyża Lwów, kościół dominikanów i cerkiew wołoska Tum pod Łęczycą, kolegiata Rzym, kościół śś. Łukasza i Marcina
zloczow Złoczów, kościół Wniebowzięcia NMP, dawny pijarów. Klasztor i kościół pijarów zostały ufundowane przez królewicza Jakuba Sobieskiego. Kościół zbudowany został być może według projektu Antonia Castelliego, nadwornego architekta Sobieskich. Sporna jest data budowy, przyjmuje się albo lata 30-te albo 60-te XVIII w. Wiadomo, że kościół nie został ukończony do likwidacji zakonu pijarów w 1785 r. Następnie służył jako magazyn wojskowy i dopiero w 1838 r. został przekazany wiernym. Był jednym z kilku kościołów na terenie Małopolski Wschodniej czynnych nieprzerwanie w czasach sowieckich. więcej
Nowe zdjęcia kościoła w Stopnicy  stopnica1  stopnica2  stopnica4  stopnica5
budapeszt Budapeszt, kościół św. Piotra z Alkantary. Pierwotny kościół franciszkanów na tym miejscu zbudował około 1250 r. król Węgier Bela IV. W 1526 r. kościół został zniszczony przez Turków, którzy po odbudowie w 1541 r. zamienili go na meczet. Po wypędzeniu Turków, franciszkanie odzyskali kościół w 1690. Obecny późnobarokowy kształt kościół uzyskał w latach 1727-43. W kościele został pochowany w tajemnicy przed władzami austriackimi pierwszy premier Węgier z czasu powstania węgierskiego z 1848 r., rozstrzelany 6 listopada 1849 r. Dopiero w 1870 r. ciało przeniesiono oficjalnie do ... więcej
kopecek Ołomuniec, kościół Nawiedzenia NMP. W latach 1629-32 ołomuniecki mieszczanin Jan Andrýsek zbudował na Svatým Kopečku kaplicę w której umieścił płaskorzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem. W 1645 r. w czasie wojny 30-letniej wojska szwedzkie spaliły kaplicę. Na szczęście płaskorzeźba ocalała a sama kaplica została szybko odnowiona. Od tego momentu szybko wzrastała liczba pielgrzymów przybywających do łaskami słynącej figurki Marii z Dzieciątkiem. Norbertanie z Ołomuńca, do których należało wzgórze, zdecydowali o budowie okazałego kościoła. race budowlane trwały ... więcej 
Nowe zdjęcia katedry w  Krakowie   krakow katedra1  krakow katedra2  krakow katedra3  krakow katedra4  krakow katedra5
berlin Berlin, katedra św. Jadwigi. Zgodę na budowę pierwszego od czasów reformacji kościoła dla katolików w Berlinie wydał król Prus Fryderyk II Wielki. Władca chciał w ten sposób zyskać przychylność katolickiej szlachty Śląska, przyłączonego do Prus po wojnie z Austrią. Dlatego też na patronkę kościoła wybrano św. Jadwigę Śląską. Kościół został zbudowany w latach 1747-1773 a autorami projektu byli Georg Wenzeslaus von Knobelsdorf i Jean Laurent Legeay. Na życzenie Fryderyka II kościół wzorowany był na rzymskim Panteonie. Konsekracji kościoła dokonał w 1773 r. biskup warmiński ... więcej